Pro tepelnou izolaci

Přehled technických vlastností materiálů pro tepelnou izolaci

Materiál Deltherm MT
68.110
Deltherm HT
68.130
Deltherm
68.890
Delmat Epoxy
68.660
Složení pryskyřice + nosná část  polyester skelná matrice polyester skelná matrice epoxid skelná matrice epoxid skelná matrice
Tloušťka desky  mm 3 – 30 6,8,10,12,14,16 3 – 50  3 – 102
Rovinnost ploch  mm ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05
Rozměr desky  mm 1000×2000 1000×2000 1330×2950 1330×2350 975×1335 2950×1335 2350×1335 (od tl. 22)
Barva  šedá zelená žlutá žlutá
Mechanické vlastnosti  metoda
Pevnost v tlaku  MPa ISO 604 300 330 520 450
Pevnost v tlaku při 200°C  MPa ISO 604 90 120 350 300
Pevnost v ohybu  MPa ISO 178 130 160 420 400
Pevnost v ohybu při 200°C  MPa ISO 178 45 50 160
Elektrické vlastnosti 
Elektrická pevnost  kV / mm IEC 60243 8 15 15
Fyzikální vlastnosti 
Objemová hmotnost  g / cm3 ISO 1183 1,9 1,9 1,9 1,85
Nasákavost  % ISO 62  0,1 0,1 0,08 0,2
Teplotní odolnost trvale  °C 180 200 240 180
Teplotní odolnost krátkodobě  °C 200 240 280 300
Součinitel prostupu tepla  W / m.K DIN 52612 0,27 0,27 0,24 0,3
 Materiál  Siltherm
64.200
Heiz Samicanit
41.610
Pamitherm
41.140
C-Therm
65.100
Inotherm
65.150
Složení pryskyřice + nosná část epoxid skelná tkanina silikon slídový papír silikon slídový papír cement skelná matrice
Tloušťka desky mm 6 – 35 0,2 – 2 3 – 80 6 – 75 1 – 25
Rovinnost ploch  mm
Rozměr desky  mm 1000×2000 1000×2000 1000×2000 910×1220 1000×1000
Barva béžová stříbrná stříbrná šedá béžová
Mechanické vlastnosti  metoda
Pevnost v tlaku  MPa ISO 604 700 450 80 150
Pevnost v tlaku při 200°C  MPa ISO 604 420 300 70 140
Pevnost v ohybu  MPa ISO 178 580 220 180 23 30
Pevnost v ohybu při 200°C  MPa ISO 178 80 23 25
Elektrické vlastnosti 
Elektrická pevnost kV / mm IEC 60243 10 20 23 1 2
Fyzikální vlastnosti 
Objemová hmotnost g / cm3 ISO 1183  2 2,2 2,22 1,9 2,5
Nasákavost % ISO 62 0,07 0,5 0,2 10 7
Teplotní odolnost trvale °C 240 500 450 500  800
Teplotní odolnost krátkodobě  °C 300 700 800 900 900
Součinitel prostupu tepla  W / m.K DIN 52612 0,24 0,2 0,2 0,4 1

V případě zájmu si vyžádejte podrobné technické listy