Komutátorové manžety

Komutátorové manžety

tvarové výlisky ze slídového polotovaru s šelakem, epoxidovou nebo silikonovou pryskyřicí

602.02, 451.11

výroba lisováním do formy nebo navíjením, tvary V, W, B, L, Z; tl. 0,8 – 3mm, vnější
průměr 30 -1200mm

Vlastnosti: výborná elektrická izolace, 100% kontrola tvaru, rozměrů a el. pevnosti
při 7,5kV / 1 min

Příklady použití: komutátory elektromotorů, trakčních motorů a generátorů – izolace
mezi lamelami a kovovým stahovacím kruhem