FW Válce, trubky

trubky z navíjených skelných vláken s epoxidovou pryskyřicí
výborná mechanická a elektrická pevnost, chemická odolnost, délka až 6 m

Spirálovité, protistraně křížové vinutí skelných polyesterových vláken, napuštěných epoxidovou pryskyřicí, umožňuje zvýšení pevnostních vlastností trubek v axiálním nebo radiálním směru (podle úhlu vinutí). Tento navíjecí postup nabízí jedinečnou možnost nastavení technických vlastností podle přání zákazníka. Tyto až 6 m dlouhé izolační trubky s vnitřním průměrem 15 – 2050 mm se využívají mimo jiné ve vysokonapěťových aplikacích, spínacích zařízeních s působením SF6 plynu, rovněž pak pro vysoce pevné tlakové nádoby.

Vetronit FW Ep 405

T-index 130°C, barva zelená, vnitřní průměr 15 – 2050mm, délka až 6000mm (závislé na průměru)

Vlastnosti: výborné elektrické a mechanické vlastnosti při normálních teplotách, odolnost v SF6 prostředí (s použitím polyesterových vláken)

Příklady použití: nosné trubky propojených izolátorů, izolační trubky pro suché transformátory, výkonové spínače, vysokonapěťové aplikace

Vetronit FW Ep 406

T-index 110°C, barva zelená, vnitřní průměr 15 – 70mm, délka až 4500mm (závislé na průměru)

Vlastnosti: specielní trubky vakuově impregnované s aramidovými vlákny, pro mechanické a elektricky vysoce zatížené díly, odolnost v SF6 prostředí (s použitím polyesterových vláken)

Příklady použití: spínací trubky ve vysokonapěťových výkonových spínačích s izolací pomocí SF6 plynu

Vetronit FW Ep 407

T-index 160°C, barva zelená, vnitřní průměr 15 – 2050mm, délka až 6000mm (závislé na průměru)

Vlastnosti: výborné elektrické a mechanické vlastnosti i při zvýšených teplotách

Příklady použití: nosné trubky propojených izolátorů, izolační trubky pro suché transformátory, výkonové spínače, vysokonapěťové aplikace

Vetronit FW dělíme na následující typy dle požadované mechanické pevnosti (liší se úhlem vinutí vláken):

 DRN BRN   DBRN BRV
 Přednost vysoká pevnost v tlaku vnitřní i vnější  vysoká pevnost v ohybu  Kombinace vysoké pevnosti v tlaku i v ohybu  vysoká pevnost v ohybu
 Metoda navíjení za mokra  za mokra  za mokra   za sucha s vakuovou impregnací
 Typ vlákna (roving) sklo  sklo + aramid  sklo aramid