Delmat UPGM

Delmat a Durapol

skelná matrice s polyesterovou pryskyřicí
výborný elektrický izolant pro třídy F, H, C; samozhášivý
skupina: nízkotlaké skelné lamináty

Již dlouhou dobu má Von Roll vedoucí postavení na trhu
ve vývoji a výrobě nízkotlakých laminátů, vyztužených skelnými
matricemi.

Pod registrovanou značkou Delmat a Durapolvyrábí lamináty
vyztužené skelnou matricí, které nabízejí pro mnoho aplikací
vynikající vlastnosti při nízké ceně.

Hlavní přednosti jsou:

  • výborná odolnost proti el. oblouku, jiskření a plazivým proudům (CTI 600)
  • samozhášivost dle UL 94 – V0
  • razitelnost za studena až do tloušťky 6 mm
  • neobsahuje halogeny (důležité pro uzavřené prostory)
  • cenová výhodnost – úspora nákladů

Dodáváme: desky, přířezy, výseky, konstrukční díly

Delmat 68.010, 68.020 / GPO-3, Durapol IGM F 200

UPGM 203

T-index 155°C, barva červená nebo bílá, tl. desek 0,8 – 60 mm

Vlastnosti: od tl. 2,4mm samozhášivost ve třídě V0, neobsahuje halogeny, razitelnost za studena až do tl. 6mm, vynikající odolnost vůči plazivým proudům a el. oblouku, náhrada za epoxidový nebo melaminový sklotextit (dle nároků)

Příklady použití: Izolační stěny a držáky ve skříňových rozvaděčích a všech elektrických strojích, díly zhášecích komor, svěrací lišty, fázové děliče, táhla, spínače, ochranné desky, elektronika, kabelové držáky, nosiče napájecích kolejnic, izolace držáků kartáče

Delmat 68.160 / FHT

UPGM 201

T-index 190°C, barva béžová, tl. desek 0,8 a 1,6 mm

Vlastnosti: ohebná deska pro vytvoření izolačního válce (poloměr ohybu od R20mm), žáruvzdornost, dobrá odolnost proti jiskření, vysoká pevnost v rázu

Příklady použití: vysokonapěťový a nízkonapěťový izolační válec pro suché transformátory, izolační příruba, statory a rotory malých motorů, izolace mezi hlavou cívky a pouzdrem, izolace mezi póly

Delmat 68.170 / SG-200

UPGM 201

T-index 210°C, barva béžová, tl. desek 0,8 – 60 mm

Vlastnosti: žáruvzdornost, vysoká pevnost a tvarová stálost, nízká nasákavost, razitelnost za studena až do tl. 6mm, odolnost vůči plazivým proudům vyšší než 500V, dobře snáší lak, náhrada za silikonový sklotextit

Příklady použití: tepelně namáhané elektro-izolační díly, díly pro suché transformáty, odporníky, hřebeny a rozpěrky, děliče fází, stojiny napájecích kolejnic, zaklínění cívek, příslušenství statoru

Delmat 68.340 / GPO-3

UPGM 203

T-index 155°C, barva tmavě šedá, tl. desek 4 – 60 mm

Vlastnosti: odolnost vůči UV-záření a povětrnostním vlivům, nízké toxické emise, bezhalogenový, samozhášivost, dobré mechanické vlastnosti při zvýšených teplotách, chemická odolnost

Příklady použití: aplikace ve venkovním prostředí (drážní vybavení, díly umístěné na střeše kolejových vozidel)

Delmat 68.420 / GPO-2

UPGM 202

T-index 155°C, barva červená, tl. desek 0,8 – 60 mm

Vlastnosti: zvýšená mechanická pevnost oproti 68.010, 68.020

Příklady použití: mechanicky namáhané elektro-izolační díly, drážkové klíny pro trakční motory a generátory, spínací páky pro spínače, táhla, distanční vložky

Durapol M 600

UPGM 205

 

T-index 155°C, barva béžová, tl. desek 5 – 60 mm

Vlastnosti: tento materiál byl vyvinut jako nadstavba materiálu Delmat – struktura je zesílena skelnou tkaninou, čímž je dosaženo výborných mechanických vlastností. Výborný elektrický izolant s mechanickou pevností; samozhášivost ve třídě V0

Příklady použití: mechanicky namáhané nehořlavé izolační díly (rozvaděče, zhášecí komory)

Štítky