Antistatické kompozity CDM

Antistatické kompozity

pájecí masky pro osazování desek plošnými spoji v cínové vlně, odolnost proti
tepelným šokům

Dodáváme: desky, přířezy, opracované díly dle výkresu

CDM – Durapol IGM L 200

pracovní teplota trvale do 260°C, krátkodobě 350°C, barva černá, tl. desek
3;4;5;6;8;10;12 mm, oboustranně broušeno
skelná matrice se specielní pryskyřicí

Vlastnosti: výborné mechanické vlastnosti, struktura zabraňuje delaminaci vrstev, výborná tvarová a rozměrová stálost při tepelném namáhání, chemická odolnost, zabraňuje přichycování zbytků pájky

Příklady použití: pájecí masky a rámy SMT

Vetronit EGS T23 AS

pracovní teplota trvale do 180°C, krátkodobě 280°C, barva černá, tl. desek 0,2 – 30 mm
skelná matrice s epoxidovou pryskyřicí

Ferrozell EP 105 AS

pracovní teplota trvale do 130°C, barva černá, tl. desek 2 – 30 mm, samozhášivost ve třídě V0
sendvič: uvnitř papír s epoxidovou pryskyřicí, vnější vrstvy z antistatické skelné tkaniny