Kompozitní izolanty

TVRZENÉ KOMPOZITNÍ IZOLANTY

  • materiály pro průmyslové aplikace
  • elektro- a tepelně-izolační konstrukční díly
  • vysokoteplotní pevné materiály
  • skelné, slídové, papírové, bavlněné, aramidové, kluzné a speciální lamináty

TVRZENÉ IZOLAČNÍ VYZTUŽENÉ PLASTY A KOMPOZITY

Jsou vyráběny mnohočetným navrstvením (v případě trubek navíjením) nosných matric nebo tkanin, vzájemně spojených pryskyřicí, a následným slisováním a vytvrzením při vysoké teplotě a tlaku.

Jde o nevratný proces, výsledkem je velmi pevná a tuhá deska nebo trubka.

Nosné matrice  Pryskyřice
 papír  polyester
 bavlněná tkanina  epoxid
 skelná matrice  silikon
skelná tkanina  fenol
slídový papír  melamin
 syntetická vlákna, aramid  polyimid