Indukční pece

Indukční pece se používají zejména na tavení železa.Na vnější straně je vodou chlazený induktor napájený ze zdroje střídavého proudu o frekvenci 50 – 1000 Hz. V důsledku indukovaných vířivých proudů a elektro magnetických sil dochází uvnitř k intenzivnímu proudění materiálu což se projevuje i kopulovitým vzedmutím horní hladiny.

Štítky