Zhášecí komory

Zhášedlo – oblouk se intenzivně ochlazuje a dělí se na dílčí, krátké oblouky, které snadněji zhasnou (deinova komora)součást výkonového vypínače, ve které se zháší elektrický oblouk vznikající při vypínání zatíženého elektrického obvodu nebo při zkratu. Elektrický

Štítky