Rozvodny

Elektrický rozvaděč je zařízení, které řídí elektřinu z jednoho nebo více zdrojů dodávek na několik menších oblastí použití.

Štítky