Odporníky

Rozjezdový odporník, nepřesně také zvaný rozjezdový odpor, je speciální druh rezistoru, který je používán při odporové regulaci výkonu drážních vozidel závislé trakce (elektrických lokomotiv, elektrických jednotek, tramvají, vozidel metra, trolejbusů). Jde o odporník o stupňovité proměnné hodnotě odporu – jsou zněj vyvedeny odbočky, mezi kterými se v průběhu rozjezdu vozidla přepíná pomocí kontroléru nebo stykačů.

 

 

 

Štítky