Elektromotory

Elektromotory jsou elektrické stroje, které slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci. Jako elektromotory bývají používány indukční stroje pracující na principu elektromagnetické indukce. Většinou jde o točivé stroje, ale existují i netočivé elektrické stroje např. lineární elektromotor.Konstrukce většiny elektrických strojů umožňuje přechod z motorického do generátorického režimu provozu stroje a proto nebývají konstrukčně odlišeny. Konstrukční odlišnost el. strojů vychází především z konkretní aplikace. Elektrické stroje přeměňující mechanickou práci na elektrickou označujeme jako generátor, alternátor, dynamo.

Štítky